Πολιτική Διασφάλισης Παιδιού

Η Κατασκήνωση ΤΣΙΚΙΜΠΟΥΜ δεσμεύεται να προστατέψει όλα τα παιδιά που είτε συμμετέχουν στις παιδικές κατασκηνώσεις ή εμπλέκονται με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο στα προγράμματά μας.

Η παιδική κακοποίηση αφορά σε «όλες τις μορφές σωματικής ή συναισθηματικής κακής μεταχείρισης, σεξουαλικής παραβίασης, παραμέλησης ή παραμελημένης φροντίδας ή εκμετάλλευσης για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, η οποία καταλήγει σε συγκεκριμένη ή εν δυνάμει βλάβη που αφορά τη ζωή, την ανάπτυξη και την αξιοπρέπεια του παιδιού, στο πλαίσιο μιας σχέσης ευθύνης και εμπιστοσύνης». Παιδί θεωρείται κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών.

Η κακοποίηση/κακομεταχείριση μπορεί να εμφανιστεί μέσα από διαφορετικές μορφές: ως σωματική, συναισθηματική και σεξουαλική κακοποίηση, ως παραμέληση ή παραμελημένη φροντίδα, ως βία και εκμετάλλευση. 4 τύποι παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης

Σωματική κακοποίηση: Η συνειδητή χρήση σωματικής βίας από έναν ενήλικο σε βάρος ενός παιδιού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα –ή έχει υψηλή πιθανότητα να έχει ως αποτέλεσμα- τη βλάβη στο παιδί. Παραδείγματα σωματικής κακοποίησης περιλαμβάνουν οποιοδήποτε συνδυασμό πρακτικών όπως τα χτυπήματα, το ταρακούνημα, το πέταγμα, το δάγκωμα, το κάψιμο, την πρόκληση ασφυξίας, το στραγγαλισμό ή οτιδήποτε άλλο επιφέρει σωματική βλάβη σε ένα παιδί.

Συναισθηματική κακοποίηση: Η επίμονη συναισθηματική κακομεταχείριση ενός παιδιού που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη συναισθηματική υγεία και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Μπορεί να εκφράζεται μέσα από την απόρριψη του παιδιού, καθώς του μεταφέρεται το μήνυμα ότι είναι άχρηστο, μη αγαπητό ή ανεπαρκές, ή και ότι τυγχάνει εκτίμησης μόνο εφόσον ικανοποιεί τις ανάγκες κάποιου άλλου προσώπου. Άλλες συνήθεις εκδηλώσεις αυτού του τύπου κακοποίησης είναι η επιβολή ακατάλληλων για την ηλικία ή το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού προσδοκιών (για παράδειγμα το να αναμένεται το παιδί να αναλάβει ευθύνες που δεν του αρμόζουν, όπως το να φροντίζει τα μικρότερα αδέρφια του), να βιώνει συχνά ένα παιδί τρόμο ή να νιώθει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σεξουαλική κακοποίηση: Αφορά τον εξαναγκασμό ή δελεασμό ενός παιδιού ή νεαρού ατόμου για εμπλοκή σε σεξουαλική δραστηριότητα, που μπορεί να περιλαμβάνει σωματική επαφή, (διεισδυτικές ενέργειες, αγγίγματα, κ.λπ.) ή δραστηριότητες χωρίς σωματική επαφή, όπως η θέαση ή συμμετοχή στην παραγωγή πορνογραφικού υλικού, ή παρακολούθηση σεξουαλικών δραστηριοτήτων, ή η ενθάρρυνση των παιδιών στο να συμπεριφέρονται με σεξουαλικά ακατάλληλους τρόπους. Η χρήση σεξουαλικής γλώσσας προς ένα παιδί, επίσης συνιστά πρακτική σεξουαλικής κακοποίησης.

Παραμέληση: Η διαρκής αποτυχία ανταπόκρισης στις βασικές φυσικές/σωματικές ή και ψυχολογικές ανάγκες του παιδιού, γεγονός που είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη της σωματικής ή γνωστικής ανάπτυξής του.

Περισσότερες πληροφορίες στο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ PDF εδώ!